Το Συμπόσιο του Πλάτωνα
 

Ο Πλάτωνας στο Μενέλαό του

Πες μου:
πώς μένουν λίγα απ' όσα ήταν πάνω στα τραπέζια;
Β. Τα κατάφαγε ο εχθρός των θεών.